Toerisme Vlaanderen

De Toerismedatabank van Toerisme Vlaanderen is niet meer online.

In het kader van het open-databeleid presenteert Toerisme Vlaanderen deze informatie enkel nog op data.toerismevlaanderen.be.

Onder het label datasets vind je alle toeristische datasets waarover Toerisme Vlaanderen beschikt en die het mag vrijgeven volgens de principes van open data en de bescherming van de privacy.

Je kan die gegevens downloaden in vier bestandsformaten: JSON, XML, CSV en PHP. Het formaat CSV laat zich vlot lezen in Excel.

Toerisme Vlaanderen heeft afspraken gemaakt met de provinciale toeristische organisaties over de toegang en het beheer van de gegevens van toeristisch logies.

Logiesuitbaters ontvangen geen mail meer met een link naar hun fiche in de Toerismedatabank. Zij beheren de basisgegevens van hun logies (naam, contactgegevens logies en uitbater of aangestelde, aantal verhuureenheden en slaapplaatsen, beschermde benaming…) voortaan in het nieuwe uitbatersportaal. Tussen 6 en 14 april ontvangen zij een mail die hen toegang geeft tot hun logiesgegevens op het uitbatersportaal. Vanaf september kunnen ze daar ook terecht voor hun aanvullende logiesgegevens.